Author Archives: admin

Õppetöö eriolukorras

Distantsõpe jätkub 15. maini.

Kursuse juhendajad saadavad õppeülesanded meili teel. Kõik ettepanekud ja küsimused on teretulnud. Õppetasu tuleks maksta edasi, kuni ei ole vallavalitsuselt teistsuguseid korraldusi. Õppemaks on lastevanemate toetus kunstikoolile. Juhul, kui keegi ei suuda maksta majanduslikel põhjustel, siis võib pöörduda sotsiaalosakonda: Reet Aljas reet.aljas@viimsivv.ee

Õppetöö algus 2020/2021 õppeaastal

Viimsi Kunstikool alustab 2020/2021 õppeaastat 1. septembril kell 15.00 kunstikooli hoones Madise tee 2, Miiduranna küla. Toimub uute õpilaste registreerimine.
Kes 1. septembril tulla ei saa, võib tulla igal järgneval tööpäeval 15.30–19.00.
Viimsi Kunstikooli Randvere eelkursuse algusaeg on 3. septembril kell 15.00 ruumis F 209.
Randveres õpetaja Elo Tang – elotang13@gmail.com, telefon – 56638784

2019/2020 õppeaasta koolivaheajad

1) I vaheaeg 21. oktoober 2019. a kuni 27. oktoober 2019. a;
2) II vaheaeg 23. detsember 2019. a kuni 5. jaanuar 2020. a;
3) III vaheaeg 24. veebruar 2020. a kuni 1. märts 2020. a;
4) IV vaheaeg (va 12. klass) 20. aprill 2020. a kuni 26. aprill 2020. a;
5) V vaheaeg (va lõpuklassid) 10. juuni 2020. a kuni 31. august 2020. a.

Õppetöö kunstikoolis 2019/2020 õppeaastal

Põhikursuse tunnid lõpevad 29. mail. Põhikursuse õppepraktika on õppeprotsessi osa ja on õpilasele kohustuslik. Praktika toimub 8–19 juunini.
Stuudiokursuse tunnid lõpevad 9. juunil.
Eelkursuse ja kunstigrupi tunnid lõpevad 9. juunil. Eelkursuse praktika on õpilasele vabatahtlik. Praktika toimub 10, 11, 12, 15, 16 juunil. Praktika õppemaks on 20.- eurot.

Õppetöö algus 2019/2020 õppeaastal

Viimsi Kunstikool alustab 2019/2020 õppeaastat 2. septembril kell 15.00 kunstikooli hoones Madise tee 2, Miiduranna küla. Toimub uute õpilaste registreerimine.
Kes 2. septembril tulla ei saa, võib tulla igal järgneval tööpäeval 15.30–19.00.
Viimsi Kunstikooli Randvere eelkursuse algusaeg on 5. septembril kell 15.00 ruumis F 209.
Randveres õpetaja Elo Tang – elotang13@gmail.com, telefon – 56638784

Digigraafika disainiring

Disainiring on neile, keda huvitab graafiline disain, reklaam, multimeedia, animatsioon, arvutigraafika või valdkondade ülene kunst. Õpime kasutama kujundus­programme, tegema trüki­ettevalmistust ja reklaame, tutvume materjalide tehno­loogiaga ja leiutame. Saame teada, kuidas oma ideid töödelda, eksponeerida ja jõuda kavandist tooteni.