2020/2021 õppeaasta koolivaheajad

I vaheaeg 19. oktoober – 25. oktoober 2020;
II vaheaeg 23. detsember 2020 – 10. jaanuar 2021;
III vaheaeg 22. veebruar – 28. veebruar 2021;
IV vaheaeg 19. aprill – 25. aprill 2021;
V vaheaeg 14. juuni – 31. august 2021

Kunstikooli õpilased ja lugupeetud lastevanemad!

Avame esmaspäevast – 18. maist kunstikooli uksed. 
Jätkame koolimajas osalise õppetööga. Tundide algusajad on endised, kuid koolipäev on lühem. Soojema ilma korral oleme õues. Lastevanemad otsustavad, kas õpilane saab osa võtta kontakttundidest. Toimub ka distantsõppe võimalus. 
Täpsema info saadab iga kursuse juhendaja oma kursusele.
Oleme terved.

Õppetöö eriolukorras

Distantsõpe jätkub 15. maini.

Kursuse juhendajad saadavad õppeülesanded meili teel. Kõik ettepanekud ja küsimused on teretulnud. Õppetasu tuleks maksta edasi, kuni ei ole vallavalitsuselt teistsuguseid korraldusi. Õppemaks on lastevanemate toetus kunstikoolile. Juhul, kui keegi ei suuda maksta majanduslikel põhjustel, siis võib pöörduda sotsiaalosakonda: Reet Aljas reet.aljas@viimsivv.ee

Õppetöö algus 2020/2021 õppeaastal

Viimsi Kunstikool alustab 2020/2021 õppeaastat 1. septembril kell 15.00 kunstikooli hoones Madise tee 2, Miiduranna küla. Toimub uute õpilaste registreerimine.
Kes 1. septembril tulla ei saa, võib tulla igal järgneval tööpäeval 15.30–19.00.
Viimsi Kunstikooli Randvere eelkursuse algusaeg on 3. septembril kell 15.00 ruumis F 209.
Randveres õpetaja Elo Tang – elotang13@gmail.com, telefon – 56638784