Category Archives: Määratlemata

Õppetöö algus 2019/2020 õppeaastal

Viimsi Kunstikool alustab 2019/20 õppeaastat 2. septembril kell 15.00 kunstikooli hoones Madise tee 2, Miiduranna küla. Toimub uute õpilaste registreerimine.

Kes 2. septembril tulla ei saa, võib tulla igal järgneval tööpäeval 15.30–19.00.

Viimsi Kunstikooli Randvere eelkursuse algusaeg on 5. septembril kell 15.00 ruumis F 209.

Randveres õpetaja Elo Tang – elotang13@gmail.com, telefon – 56638784

Õppetöö

Põhikursuse tunnid lõpevad 29. mail. Põhikursuse õppepraktika on õppeprotsessi osa ja on õpilasele kohustuslik. Praktika toimub 10.–21. juunini.

Stuudiokursuse tunnid lõpevad 11. juunil.

Eelkursuse ja kunstigrupi tunnid lõpevad 11. juunil. Eelkursuse praktika on õpilasele vabatahtlik. Praktika toimub 12, 13, 14, 17 ja 18. juunil. Praktika õppemaks on 20.- eurot.