Category Archives: Määratlemata

Õppetöö kunstikoolis 2019/2020 õppeaastal

Põhikursuse tunnid lõpevad 29. mail. Põhikursuse õppepraktika on õppeprotsessi osa ja on õpilasele kohustuslik. Praktika toimub 8–19 juunini.
Stuudiokursuse tunnid lõpevad 9. juunil.
Eelkursuse ja kunstigrupi tunnid lõpevad 9. juunil. Eelkursuse praktika on õpilasele vabatahtlik. Praktika toimub 10, 11, 12, 15, 16 juunil. Praktika õppemaks on 20.- eurot.

Õppetöö algus 2019/2020 õppeaastal

Viimsi Kunstikool alustab 2019/2020 õppeaastat 2. septembril kell 15.00 kunstikooli hoones Madise tee 2, Miiduranna küla. Toimub uute õpilaste registreerimine.
Kes 2. septembril tulla ei saa, võib tulla igal järgneval tööpäeval 15.30–19.00.
Viimsi Kunstikooli Randvere eelkursuse algusaeg on 5. septembril kell 15.00 ruumis F 209.
Randveres õpetaja Elo Tang – elotang13@gmail.com, telefon – 56638784