Õppetöö algus 2020/2021 õppeaastal

Viimsi Kunstikool alustab 2020/2021 õppeaastat 1. septembril kell 15.00 kunstikooli hoones Madise tee 2, Miiduranna küla. Toimub uute õpilaste registreerimine.
Kes 1. septembril tulla ei saa, võib tulla igal järgneval tööpäeval 15.30–19.00.
Viimsi Kunstikooli Randvere eelkursuse algusaeg on 3. septembril kell 15.00 ruumis F 209.
Randveres õpetaja Elo Tang – elotang13@gmail.com, telefon – 56638784