Õppetöö jaanuaris 2021

Viimsi Kunstikool on 25.–29. jaanuarini distantsõppel ja osalisel kontaktõppel. Täpsema info saab kursuse juhendajalt.