Õppetöö kunstikoolis 2019/2020 õppeaastal

Põhikursuse tunnid lõpevad 29. mail. Põhikursuse õppepraktika on õppeprotsessi osa ja on õpilasele kohustuslik. Praktika toimub 8–19 juunini.
Stuudiokursuse tunnid lõpevad 9. juunil.
Eelkursuse ja kunstigrupi tunnid lõpevad 9. juunil. Eelkursuse praktika on õpilasele vabatahtlik. Praktika toimub 10, 11, 12, 15, 16 juunil. Praktika õppemaks on 20.- eurot.