Õppetöö Randvere filiaalis

Õppetöö toimub ruumis F-209

Infot saab õpetajalt Elo Saar, tel 56638784, elosaar@hot.ee