Õppetöö

p3180004

Õpetus toimub kunstikoolide üleriigilise õppekava kohaselt, pakume traditsioonilist kunstiharidust, mis sisaldab algtõdesid:

  • joonistamisest
  • maalimisest
  • kompositsioonist
  • vormiõpetusest (skulptuurist)
  • kunstiajaloost

Kunstõppe alguseks võimaldame õpet 1-3 aastat kunstigrupis, seejärel 1-4 aastat eelkooli (eelkursus). Kunstigrupil ja eelkursusel toimuvad tunnid üks kord nädalas.

Eelkoolile järgneb viis aastat põhikooli. Põhikursusel toimub õppetöö kolmel korral nädalas.

Pärast põhikooli lõpetamist on soovijail võimalus jätkata õpinguid niinimetatud lisa aastatel (stuudiokursus), kus koostame osavõtjaile individuaalsed õppekavad. Lisa aastatel puudub osalejate jaoks vanuseline piirang.

Õppeaastat alustame septembris. Vaheajad ühtivad tavalise kooliga.

Kunstiõpe

Arendab õpilase kunstitaju ja fantaasiat
Teravdab vaatlusoskust, lisab käteosavust
Edendab loovust ning otsustusvõimet
Aitab luua mitmekülgselt arenenud isiksust