Õppemaks

Õppetasu makstakse Viimsi Vallavalitsusele, valla poolt väljastatud arve alusel.

  1. Õppetasu osas tehakse tasaarveldus juhul kui õppetööd ei ole toimunud õpilase haiguse tõttu vähemalt 14 kalendripäeva,  õpilane on kohustatud esitama tõendi puudumise kohta.
  2. Õpilase puudumine, v.a punktis1. nimetatud juhul, ei vabasta õppetasu maksmise kohustusest.
  3. Kunstikool ei asenda õppetundi, millest õpilane on puudunud.
  4. Õpilase lahkumisel kunstikoolist tuleb esitada kirjalik avaldus hiljemalt 30 päeva enne lahkumist, vastasel korral tuleb tasuda õppetasu terve kuu eest.

Väljavõte Viimsi Vallavolikogu määrusest, 31. mai 2016 nr 19

§ 2. Kehtestada alates 01. septembrist 2016 Viimsi Kunstikooli ühe kuu õppetasu järgmiselt:

1)  7–11 aastastele eelkursuse õppekava alusel õppijatele –20 eurot;

2)  11–18 aastastele põhikursuse õppekava alusel õppijatele –25 eurot;

3)  Stuudiokursusel õppijatele –25 eurot;

4)  5–7 aastastele kunstigrupis õppijatele –18 eurot;

Õppenõukogul on õigus mitte lubada õpilast osalema õppetöös kui õpilasel on tasumata õppemaks.