Õppetasu

Viimsi Kunstikooli ühe kuu õppetasud alates 01.10.2022: 

1) kunstigrupi (eelkool) õppekava alusel õppijatele 25 eurot;
2) eelkursuse õppekava alusel õppijatele (alates 1. klassist) 25 eurot;
3) põhikursuse õppekava alusel õppijatele 35 eurot;
4) lisaaste–stuudiokursus põhiõppe õppekava lõpetanutele 50 eurot.

Viimsi Kunstikooli täiskasvanud õppuri õppetasud: 

1) 20+ aastaste täiskasvanute proovitund (90 minutit) 30 eurot;
2) 20+ aastaste täiskasvanute individuaaltund (90 minutit) 60 eurot;
3) 20+ aastaste täiskasvanute grupitund (1 x nädalas) kuutasuna 75 eurot.

Õppetasu makstakse Viimsi Vallavalitsusele, valla poolt väljastatud arve alusel.

  1. Õppetasu osas tehakse tasaarveldus juhul kui õppetööd ei ole toimunud õpilase haiguse tõttu vähemalt 14 kalendripäeva,  õpilane on kohustatud esitama tõendi puudumise kohta.
  2. Õpilase puudumine, v.a punktis1. nimetatud juhul, ei vabasta õppetasu maksmise kohustusest.
  3. Kunstikool ei asenda õppetundi, millest õpilane on puudunud.
  4. Õpilase lahkumisel kunstikoolist tuleb esitada kirjalik avaldus hiljemalt 30 päeva enne lahkumist, vastasel korral tuleb tasuda õppetasu terve kuu eest.

Õppenõukogul on õigus mitte lubada õpilast osalema õppetöös kui õpilasel on tasumata õppemaks.