Viimsi Kunstikooli eelkursus Randvere Koolis

Eelkursus Randveres: Õppetöö aeg ja ruum selgub esmaspäeval, 4 septembril.

Infot saab:

õpetaja: Elo Saar
56 638 784
elosaar@hot.ee